The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

LSID urn:lsid:ifpni.org:book:566BF49F-C9C7-8777-C253-E4A156C6041C
Back

Materialy po paleobotanike i stratigrafii kontinentalnykh otlozhenij sovetskogo Dal'nego Vostoka

Title
Materialy po paleobotanike i stratigrafii kontinentalnykh otlozhenij sovetskogo Dal'nego Vostoka
Original spelling
Материалы по палеоботанике и стратиграфии континентальных отложений советского Дальнего Востока
Abbreviation
Mater. Paleobot. Stratigr. Sov. Dal'n. Vostoka
Authors/Editors
Ablajev A. G. Smirnov A. M.  
Place
Vladivostok
Publishers
Dal'nevostochnyj Nauchnyj Tsentr Akademii Nauk SSSR