The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

IDNAME urn:idName:ifpni.org:species:2B9FFB9F-2964-44F4-94BF-2DD7D25EE270 species
Back

Sphagnum trizonatum

Sphagnum trizonatum (Eberh. Schulz) S.B. Smirnova, Kazakova in Rybakova, S.B. Smirnova, Chernyshova, Kazakova in Menner, Druzсzic Zakon. Istor. Razv. Organ. 117. 30 Mar 1982
Name
Sphagnum trizonatum
Rank
Species
Generic Name
[Genus] Sphagnum
Authors (Name)
Smirnova S. B. Kazakova Z. I.  
Authors (Pub.)
Rybakova N. O. Smirnova S. B. Chernyshova M. B. Kazakova Z. I.  
Publication
Pervye dannye o napravlenii izmenenij morfologicheskikh priznakov spor sfagnovykh mkhov v mezozoe i kajnozoe [1982/3]
Authors (Book)
Menner V. V. Druzсzic V. V.  
Book
Zakonomernosti istoricheskogo razvitija organizmov (konodonty, foraminifery, rastenija, devonskie ryby)
Page number
117
Вasionym Species
Stereisporites trizonatus
Year
1982

Please login or register to comment on this