The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

IDNAME urn:idName:ifpni.org:species:363135B4-DBD1-4177-8D1A-3719B2AAD7EE species
Back

Palamophyllum cuneifolium

Palamophyllum cuneifolium (S.S. Kutorga) Zalessky Izv. Obshch. Izsl. Prir. Orlovsk. Gub., (4, Prilozhenie): 10, 27. 1912
Name
Palamophyllum cuneifolium
Rank
Species
Generic Name
[Genus] Palamophyllum
Authors (Pub.)
Zalessky M. D.  
Publication
O rastitel'nykh otpechatkakh iz uglenosnykh otlozhenij Sudzhenki v Sibiri [1912]
Journal
Izvestiya Obshchestva dlya izsledovaniya prirody Orlovskoi gubernii
Issue
4, Prilozhenie
Page number
10, 27
Вasionym Species
Sphenopteris cuneifolia
Year
1912

Please login or register to comment on this