The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2024

IDNAME urn:idName:ifpni.org:species:AE9B525D-20C2-4500-871C-F741B7C0B516 species
Back

Stenozonotriletes spirus

Stenozonotriletes spirus K.N. Grigorjeva in L.V. Alexandrova, Boeva, K.N. Grigorjeva, L. Krasnova, Iljenok, L.G. Markova, V.M. Popova, Skur., Schirokova, Ediger Trudy Sibirsk. Nauchno-Issled. Inst. Geol., Geofiz. & Miner. Syr., 22(1): 468. 10 Dec 1962
Name
Stenozonotriletes spirus
Rank
Unranked
Generic Name
[Subgroup] Stenozonotriletes
Authors (Name)
Grigorjeva K. N.  
Authors (Pub.)
Alexandrova L. V. Boeva O. A. Grigorjeva K. N. Krasnova L. Ya. Iljenok L. L. Markova L. G. Popova V. M. Skuratenko A. V. Schirokova Ju. F. Ediger I. S.  
Publication
Spory i pyl'tsa iz jurskikh, melovykh i tretichnykh otlozhenij Zapadno-Sibirskoj nizmennosti [1962/12]
Journal
Trudy Sibirskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Geologii, Geofiziki i Mineral'nogo Syr'ja
Volume
22
Issue
1
Page number
468
Year
1962
Fossil Status
sporae dispersae
Stratigraphy
Turonian
Strat. comment
Cenomanian
Location
Sym river, Krasnojarsk territory, Russian Federation
Paleoregion
Eurasia (Siberia)
Data for Not defined
Repository Number
not specified

Please login or register to comment on this