The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2022

IDNAME urn:idName:ifpni.org:species:EE8A63F8-E8A8-4806-BF51-2D7E3994E78D species
Back

Sphagnum tuberculatum

Sphagnum tuberculatum Rybakova, S.B. Smirnova, Chernyshova, Kazakova in Menner, Druzсzic Zakon. Istor. Razv. Organ. 118. 30 Mar 1982
Name
Sphagnum tuberculatum
Rank
Species
Generic Name
[Genus] Sphagnum
Authors (Pub.)
Rybakova N. O. Smirnova S. B. Chernyshova M. B. Kazakova Z. I.  
Publication
Pervye dannye o napravlenii izmenenij morfologicheskikh priznakov spor sfagnovykh mkhov v mezozoe i kajnozoe [1982/3]
Authors (Book)
Menner V. V. Druzсzic V. V.  
Book
Zakonomernosti istoricheskogo razvitija organizmov (konodonty, foraminifery, rastenija, devonskie ryby)
Page number
118
Year
1982
Fossil Status
sporae dispersae
Stratigraphy
Middle Jurassic
Location
Moscow, Russian Federation
Paleoregion
Eurasia (Europe)

Please login or register to comment on this